Những vấn đề cần được xem xét lại theo luật doanh nghiệp


Posted On May 3 2019 by

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2014 đang được Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan phải rà soát, sửa đổi và bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra đồng thời tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong nước. Vậy những vấn đề nào cần phải quan tâm nhất hiện nay.

  • Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành, số thủ tục và thời gian mà các nhà đầu tư cần phải trải qua khi bắt đầu thực hiện thủ tục đến lúc tiến hành kinh doanh gồm 8 bước và 20 ngày làm việc, bất kể ngày nghỉ và thời gian chờ đợi.

Nếu nhìn ra thế giới, Việt Nam vẫn là một quốc gia có nhiều thủ tục rườm rà gây tốn kém về mặt thời gian và chi phí. Chính vì vậy, lần sửa đổi này, các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ có những sự cải cách mạnh mẽ, toàn diện, triệt để hướng đến sự an toàn và chuyên nghiệp hơn. Bao gồm việc bãi bỏ các thủ tục về dấu, đăng ký lao động lần đầu với cơ quan lao động thương binh xã hội, rút ngắn thời gian mua hóa đơn và in hóa đơn; hoặc thay vào đó cần đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử. 

  • Chú trọng việc bảo vệ cổ đông

Bằng việc hoàn thiện quy định về bảo vệ cổ đông sẽ đóng vai trò rất quan trọng giúp DN trở thành công cụ kinh doanh an toàn, thông qua đó thúc đẩy và huy động đầu tư.

Mặc dù luật doanh nghiệp 2014 đã có những chế tài bảo vệ cổ đông rõ ràng, thế nhưng thực tế cho thấy, việc thực hiện Luật chưa thực sự tạo thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền của mình. Cá biệt có nhiều quy định còn trở thành rào cản cho cổ đông trong bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, hoặc bị cổ đông lớn, công ty lạm dụng gây thiệt hại cho cổ đông.

Vì vậy, thông qua việc sửa đổi Luật DN sẽ chú trọng hơn đến cơ chế bảo vệ nhà đầu tư theo hướng mở rộng quyền cổ đông; tạo thuận lợi hơn cho cổ đông thực hiện quyền của mình; nâng cao trách nhiệm thành viên HĐQT và người quản lý công ty. 

Last Updated on: May 3rd, 2019 at 10:21 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram