Những việc về nhân sự cần thực hiện khi mới thành lập doanh nghiệp (phần 1)


Posted On Nov 22 2019 by

Thành lập một doanh nghiệp và vận hành nó là một điều không hề đơn giản. Sau khi thành lập sẽ có rất nhiều việc phải làm khiến bạn bỡ ngỡ. Để giúp bạn hình dung và tránh bị sai sót, bài viết sau đây xin giới thiệu một số việc mà nhân sự cần làm sau khi doanh nghiệp mới được thành lập

 Ký kết hợp đồng lao động

 Khi bạn tuyển nhân sự vào làm việc, trước tiên cần ký kết hợp đồng lao động. Nếu như độ tuổi của người lao động từ 15 đến dưới 18 tuổi, thì chỉ được ký kết hợp đồng khi nhận được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Tùy vào ý định và thời hạn mà doanh nghiệp tuyển dụng lao động thì người chủ doanh nghiệp có thể ký kết với người lao động theo các loại Hợp đồng lao động sau: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động theo mùa vụ có thời hạn dưới 12 tháng

 Nếu như công việc đòi hỏi làm việc dưới 03 tháng thì có thể bạn không cần ký kết bằng văn bản, hợp đồng mà có thể giao kết bằng lời nói.

Báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp

Bạn cần phải khai báo việc sử dụng lao động của doanh nghiệp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi mà công ty đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện trong vòng 30 ngày kể từ khi công ty bắt đầu hoạt động.

 Thông báo cụ thể số lao động làm việc

 Bạn có nhiệm vụ phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm tại nơi đặt trụ sở làm việc về cụ thể số lượng lao động làm việc tại công ty của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập.

Last Updated on: November 22nd, 2019 at 1:12 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram