Phổ biến luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM


Posted On May 23 2019 by

Vào ngày 4/12, tại TPHCM đã diễn ra hội nghị phổ biến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các văn bản có liên quan. Thông qua đó, Sở Tư pháp TP.HCM đã giới thiệu, phổ biến nhiều văn bản hướng dẫn khẳng định kinh tế tư nhân sẽ đóng vai trò chủ đạo trong thời gian tới.

Phổ biến luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM

Theo kế hoạch của Chính phủ, từ nay đến năm 2020, cả nước có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Để hiện thực hoá được mục tiêu đó, Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp, phần lớn là doanh nghiệp nội địa nhỏ và vừa (3/4 số lượng doanh nghiệp cả nước). Mặc dù vậy, số lượng doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả lại chiếm khá đông, có tới 62% đang chờ phá sản, 35% hoàn tất giải thể và chỉ có 6% đang tham gia hoạt động xuất khẩu.

Đáng chú ý, mặc dù đã triển khai nhiều hoạt động như thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng nhưng tiêu chí của quỹ lại bảo toàn vốn gây ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình giao dịch của các doanh nghiệp. Đây sẽ là yếu tố cần phải thay đổi và gỡ bỏ trong thời gian tới đây.

Nhằm khống chế tình trạng trên, theo chỉ đạo của Thành phố, sẽ triển khai nhiều chính sách như hỗ trợ có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường; bố trí quỹ đất (các khu, cụm công nghiệp); giá thuê mặt bằng cũng có chính sách bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng; hỗ trợ về chuỗi phân phối sản phẩm, công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật và khu làm việc chung…

Last Updated on: May 23rd, 2019 at 6:58 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram