Quy định hiện hành về cá cược tại Việt Nam


Posted On Aug 30 2018 by

Trước năm 2017, hoạt động kinh doanh đặt cược được Chính phủ thực hiện theo hình thức thí điểm. Tuy nhiên, từ sau năm 2017, các doanh nghiệp liên quan đến hình thức đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế đều phải tuân theo Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế để quản lý, giám sát, xử lý vi phạm đối với lĩnh vực này. Một số quy định đáng lưu ý cụ thể như sau:

Quy định hiện hành về cá cược tại Việt Nam

+ Đối tượng được phép tham gia đặt cược là người đủ 21 tuổi trở lên đồng thời có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

+ Những đối tượng không được phép tham gia đặt cược gồm các thành phần như: cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên doanh nghiệp kinh doanh đặt cược…

+ Số tiền đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng/lần và 1.000.000 đồng/doanh nghiệp đặt cược trong một ngày đối với từng sản phẩm.

Đối với hình thức kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và các trò chơi casino quốc tế như blackjack, roulette, baccarat…, cần phải chọn ra 1 doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế bằng hình thức đầu thầu. Điều kiện cần đối với doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là vốn điều lệ tối thiểu đạt 1.000 tỉ đồng và có hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh đặt cược đáp ứng theo đúng điều khoản đã ban hành.

Ngoài Nghị định số 06/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn kinh doanh các hình thức đặt cược, cá cược cần tham khảo Thông tư số 101/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2017.

Last Updated on: August 30th, 2018 at 7:40 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram