Quy định mới bảo vệ quyền lợi người lao động thời vụ


Posted On Jan 7 2018 by

Từ ngày 1-1-2018, quy định tại điểm b khoản 1 và 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 có hiệu lực thi hành. Theo đó, đối với nhóm người lao động được doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc có ký hết hợp đồng lao động thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ thuộc vào đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, ngoại trừ trường hợp người lao động đang thử việc hoặc người đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH hiện hành.

Quy định mới bảo vệ quyền lợi người lao động thời vụ

Theo quy định hiện nay, người lao động ký kết hợp đồng lao động thời vụ có thời hạn dưới 3 tháng lần đầu sẽ không bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT. Doanh nghiệp khi bắt đầu hợp đồng thời vụ với người lao động sẽ chỉ khoán trọn một cục tiền bao gồm tất cả các khoản về cả chế độ BHXH, BHYT và tự mỗi người phải lo liệu. Việc này dẫn đến tình trạng nhiều người lao động làm việc trong doanh nghiệp không được tham gia và hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH kịp thời, doanh nghiệp sẽ dựa vào đó để lách luật, liên tục ký hợp đồng thời vụ đối với người lao động và không tham gia BHXH.

Chính vì vậy, việc điều chỉnh luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động làm việc trong doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay làlà rất cần thiết. Chấm dứt tình trạng nhiều doanh nghiệp lợi dụng chính sách, kẽ hở của pháp luật để lách luật và vi phạm nghiêm trọng chế độ BHXH nói chung và Bộ luật Lao động nói riêng. Tạo điều kiện cho nhóm người lao động thời vụ yên tâm công tác, giảm tải gánh nặng chi phí trong trường hợp xảy ra tai nạn, bệnh tật hay ốm đau…

Last Updated on: January 7th, 2018 at 10:34 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram