Quy trình thành lập doanh nghiệp kinh doanh về thể thao


Posted On Aug 26 2019 by

Bạn đang muốn kinh doanh dịch vụ thể thao và có ý định mở công ty để kinh doanh về lĩnh vực này. Tuy nhiên, bạn đang phân vân không biết quy trình, thủ tục thành lập một doanh nghiệp về kinh doanh thể thao như thế nào?  

Chuẩn bị hồ sơ thành lập Công ty: Bạn cần chuẩn bị một số giấy tờ gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Bản dự thảo điều lệ doanh nghiệp; Danh sách thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông nếu là công ty cổ phần; Chứng minh thư nhân dân; Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân của người chủ doanh nghiệp tư nhân, của các thành viên của công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc của cổ đông công ty nếu là công ty cổ phần….

Bạn cũng cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin về tên doanh nghiệp, địa chỉ của công ty, vốn điều lệ và các thông tin của người đại diện theo pháp luật và các thành viên, cổ đông công ty (lưu ý cần tuân thủ theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và các quy định liên quan khác)

Đối với lĩnh vực kinh doanh thể thao, bạn cần lưu ý các dịch vụ công ty sẽ thực hiện theo đúng mã ngành quy định.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, bạn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch đầu tư của tỉnh/thành phố 

Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh về lĩnh vực hoạt động thể thao: Bạn cần nghiên cứu Luật Thể dục, thể thao 2006 và Nghị định 106/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao để đáp ứng các điều kiện đối với cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao như đảm bảo về cơ sở vật chất, nguồn tài chính, nhân viên có chuyên môn….

Hồ sơ đề nghị cấp gồm có: Đơn đề nghị; Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh của công ty; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, hoặc giấy chứng nhận của nhân viên chuyên môn (nếu như thuộc trường hợp cần phải cung cấp)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, hồ sơ được nộp tại Sở văn hóa, thể thao và du lịch

Last Updated on: August 26th, 2019 at 6:57 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram