Sẽ thắt chặt kỷ cương Luật doanh nghiệp


Posted On Mar 20 2018 by

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2017 vừa diễn ra, Thủ tướng Chính phủ dự kiến lấy chủ đề của năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, tranh thủ thời cơ đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, trong đó chú trọng vào nội dung kỷ cương và liêm chính.

Sẽ thắt chặt kỷ cương Luật doanh nghiệp

Tại Diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp đã có những đánh giá tích cực trước nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, từ đó tạo ra sự tiến bộ vượt bậc và thành công của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua.

Theo báo cáo từ Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong vòng 20 năm tổ chức VBF đã có hàng nghìn lượt kiến nghị của doanh nghiệp được gửi đến, và hơn ½ số này đã được nghiên cứu, giải quyết. Trong số đó, có rất nhiều đề xuất của doanh nghiệp được Chính phủ tiếp thu có nhắc đến Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư…và đi sâu vào từng văn bản, nghị định, thông tư, đóng góp vào việc cải thiện chất lượng các văn bản đã được ban hành.

Thực tế, năm 2017 Chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo và hành động quyết liệt để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp, trọng tâm là việc cắt giảm chi phí do doanh nghiệp, tích cực thực hiện nhanh gọn và đơn giản hoá thủ tục hành chính. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều thách thức và hạn chế trong việc thực thi pháp luật ở cấp dưới.

Ngoài ra sự thiếu minh bạch và liêm chính cũng là rào cản lớn của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Đây là tác nhân lớn gây ra một khoản chi phí đáng kể, bao gồm cả vô hình lẫn hữu hình đối với xã hội và nền kinh tế. Dự kiến năm 2018, Việt Nam sẽ tiếp tục những nỗ lực của Chính phủ kiến tạo, hành động vì doanh nghiệp, tạo sự thay đổi đồng bộ trong toàn hệ thống.

Last Updated on: March 20th, 2018 at 8:30 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram