Sửa đổi Luật để kêu gọi vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp


Posted On Oct 15 2017 by

Năm 2016, toàn khu vực Đông Nam Á kêu gọi được 1,5 tỷ USD vốn đầu tư vào các dự án khởi nghiệp nhưng Việt Nam chỉ nhận được dưới 100 triệu USD, số còn lại chia đều cho Indonesia và Singapore. Chuyện thiếu vốn và khó gọi vốn đang là vấn đề của cộng đồng khởi nghiệp và chính cả bản thân những người làm chính sách cũng hiểu rõ.

doanh nghiệp khởi nghiệp

Hiện nay có khá nhiều quỹ đầu tư quan tâm đến khởi nghiệp như CyberAgent, 500 Startups, Golden Gate Ventures hay FPT Venture, tuy nhiên, địa vị pháp lý của các công ty đầu tư khởi nghiệp hay quỹ đầu tư khởi nghiệp chưa được quy định rõ ràng. Bộ Kế hoạch và đầu tư hiện đang có những động thái để thay đổi hành lang pháp lý với 3 mục đích chính.

  • Đặt ra bộ quy tắc ứng xử cho các bên liên quan bao gồm: nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức; các công ty khởi nghiệp sáng tạo trong hoạt động đầu tư, khuyến khích, định hướng đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác với các hoạt động đầu tư khác với mục đích hạn chế các khả năng trục lợi, gây ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội. Điều nay cũng góp phần giúp những nhà đầu tư muốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp không bị lợi dụng.
  • Xác định rõ nhà đầu tư là công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo để Chính phủ có các ưu đã về thuế thu nhập doanh nghiệp này (dựa theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).
  • Khuyến khích thành lập các công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích đầu tư khởi nghiệp sáng tạo để khơi thông dòng vốn cho khởi nghiệp sáng tạo.

Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn đang lấy ý kiến góp ý dự thảo trên trang website chính thống của Bộ.

Last Updated on: October 15th, 2017 at 2:00 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram