Sửa đổi quy định để cấp phép casino tại Vân Đồn?


Posted On Apr 6 2019 by

Thủ tướng Chính phủ vừa tiếp nhận văn bản của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 03/2017 về kinh doanh casino. Theo đó, Bộ trình bày về việc Bộ Chính trị có nêu rõ quy mô đầu tư dự án casino tối thiểu là 2 USD, casino được phép kinh doanh khi dự án đã hoàn thành giải ngân tối thiểu 50% tổng vốn đầu tư, tương đương 1 tỷ USD.

Thế nhưng, theo lý giải của Bộ Tài chính, vấn đề quy mô vốn đầu tư từng được đặt ra khi xây dựng dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Trong đó, trường hợp nhà đầu tư chiến lược thực hiện đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino thì được tính tổng vốn đầu tư các dự án khác trên địa bàn đặc khu và dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối tới đặc khu. Đến hiện tại, dự án này vẫn chưa được Quốc hội xem xét thông qua.

Chính vì vậy, trong báo cáo trình Chính phủ, Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án như sau:

+ Xem xét sửa đổi Nghị định 03/2017 để giúp thu hút các nhà đầu tư lớn, có năng lực tài chính để đầu tư thực hiện các dự án khu du lịch dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino quy mô từ 2 tỷ USD trở lên.

+ Đối với phương án sửa đổi, Bộ Tài chính cho rằng, nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Đồn sẽ được hưởng các ưu đãi khi đã bỏ tiền đầu tư một loạt công trình hạ tầng kết nối với nơi này. Việc này có thể dẫn tới tình trạng các doanh nghiệp không cần đầu tư xây dựng khu du lịch, dịch vụ, vui chơi giải trí tổng hợp,…

Last Updated on: April 6th, 2019 at 7:39 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram