Các doanh nghiệp viễn thông cần tham gia xử lý và bóc gỡ mã độc

Posted On Feb 19 2019 by
Các doanh nghiệp viễn thông cần tham gia xử lý và bóc gỡ mã độc

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có yêu cầu gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, nhằm xử lý tình hình lây nhiễm mã độc; phòng, chống nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Cụ thể, doanh nghiệp viễn thông, cung cấp dịch vụ Internet cần phát hiện, cảnh báo, khuyến cáo xử lý thiết bị của người dùng bị lây nhiễm mã độc. Đồng thời phải tham gia …