Những điều cần biết về thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

Posted On Jul 28 2019 by

Bạn muốn khởi nghiệp? Bạn muốn bắt đầu kinh doanh? Thành lập Công ty chính là bước đầu tiên để hiện thực hóa những ý tưởng và bắt đầu sự nghiệp của chính mình. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rõ các vấn đề pháp lý về thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2014. Thứ nhất, chuẩn bị đầy đủ những thông tin để thành lập công ty Lựa chọn loại hình doanh nghiệp để phù hợp nhất với định hướng phát triển của công ty sau này. Chuẩn bị bản sao công chứng của CMND hoặc …