Các điều kiện để thành lập công ty kinh doanh casino đúng quy định

Posted On Oct 4 2019 by

Theo nghị định số định 03/2017/NĐ-CP về ngày 16/01/2017 về kinh doanh casino, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/03/2017, thì các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể kinh doanh casino hợp pháp. Nếu bạn có ý định mở doanh nghiệp kinh doanh casino thì hãy lưu ý những điểm sau để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật: – Để thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực casino, cần đảm bảo vốn đầu tư cho doanh nghiệp ít nhất là 2 tỷ USD. – Phải có giấy chứng nhận của các cơ quan …