Làm gì khi doanh nghiệp bị nhái thương hiệu?

Posted On Jul 16 2019 by

Thời gian gần đây, tình trạng doanh nghiệp bị nhái thương hiệu diễn ra thường xuyên và công khai, đặc biệt là các dự án bất động sản lớn thường bị những công ty nhỏ mượn hình ảnh và thông tin về để quảng cáo cho sản phẩm của mình.Việc này đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp lớn cùng những tổn thất đi kèm mà hầu hết các đơn vị vẫn chưa biết cách để xử lý phù hợp. Theo quy định tại Điều 42, Luật Doanh nghiệp và Điều 17, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, tên doanh …