Có hơn 8.000 doanh nghiệp mới thành lập trong đầu năm mới

Posted On Feb 13 2020 by

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng đầu năm 2020, có tổng 8.270 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 267.000 tỷ đồng. Nếu tính bình quân thì mỗi doanh nghiệp thành lập trong giai đoạn này có vốn là hơn 32 tỷ đồng, tăng đến 115,3% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so sánh với cùng kỳ trong năm trước thì số lượng doanh nghiệp đăng ký có giảm tuy nhiên lại có sự tăng trưởng vượt bậc về vốn đăng ký so với 04 năm gần đây nhất. Theo ghi …