Dự án PPP sẽ mở cửa đón doanh nghiệp nhà nước?

Posted On Oct 27 2017 by
Dự án PPP

Sắp tới, Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP sẽ có điều khoản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (NĐ30), theo đó, DNNN (100%) vốn nhà nước sẽ được phép tham gia đấu thầu các dự án PPP dưới dạng liên doanh. Đây được xem là tín hiệu khởi sắc cho các DNNN trong việc mở rộng thị trường kinh doanh của mình. Hiện nay, theo quy định của Điều 6, Luật đấu thầu 2013 và Điều 2 NĐ30, những nhà đầu tư khi tham gia dự …