Phổ biến luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM

Posted On May 23 2019 by
Phổ biến luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM

Vào ngày 4/12, tại TPHCM đã diễn ra hội nghị phổ biến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các văn bản có liên quan. Thông qua đó, Sở Tư pháp TP.HCM đã giới thiệu, phổ biến nhiều văn bản hướng dẫn khẳng định kinh tế tư nhân sẽ đóng vai trò chủ đạo trong thời gian tới. Theo kế hoạch của Chính phủ, từ nay đến năm 2020, cả nước có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Để hiện thực hoá được mục tiêu đó, Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho doanh …