Những lưu ý cần biết khi thành lập công ty kinh doanh casino (phần 3)

Posted On Nov 15 2019 by

Thành lập doanh nghiệp là điều không hề dễ dàng, nhất là doanh nghiệp kinh doanh về casino. Pháp luật quy định về việc thành lập doanh nghiệp rất chặt chẽ. Bạn cần nắm vững luật doanh nghiệp và các quy định liên quan để có thể khởi nghiệp thuận lợi từ những bước đầu tiên. Lưu ý khi khắc dấu của công ty Sau khi đã có mã số thuế, bạn cần thực hiện các bước về khắc dấu cho công ty kinh doanh casino.  Trước khi sử dụng con dấu, theo quy định doanh nghiệp phải thông báo  mẫu …