Chính phủ Nga sửa đổi Luật để hỗ trợ doanh nghiệp

Posted On Jun 17 2018 by
Chính phủ Nga sửa đổi Luật để hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ Phát triển kinh tế Nga vừa trình sửa đổi luật thông qua đó cho chính quyền có quyền cho phép các công ty giữ kín thông tin về những hợp đồng công. Đây được xem là động thái giúp các công ty Nga thoát khỏi lệnh trừng phạt do chính phủ Mỹ đưa ra. Trước đó, vào ngày 11/6, Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào 3 cá nhân cùng 5 công ty Nga với cáo buộc họ đã hợp tác cùng quân đội và tình báo Nga nhằm tổ chức tấn công mạng …


Quy định mới hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

Posted On Jun 1 2018 by
Quy định mới hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

Theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ. Theo đó, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau mới được hỗ trợ doanh nghiệp gồm: + Có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; + Có hợp đồng chuyển giao …


Ưu tiên phát triển doanh nghiệp Startup

Posted On May 18 2018 by
Ưu tiên phát triển doanh nghiệp Startup

Với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ kế hoạch và Đầu tư cùng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) đã tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đáng chú ý là Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là một trong các trọng tâm của đề án hỗ trợ doanh nghiệp …