Bộ Tài Chính kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng

Posted On Dec 30 2018 by
Bộ Tài Chính kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, năm 2019 sẽ tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, các sòng bài, đặc biệt là lĩnh vực trò chơi có thưởng. Trong năm 2018, Vụ Tài chính ngân hàng đã tham mưu tới Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các phương án lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, áp dụng quy định của Luật đấu thầu đồng thời lấy ý kiến công chúng để trình Bộ ban hành 2 Thông tư đối với lĩnh vực xổ …