Sẽ thắt chặt kỷ cương Luật doanh nghiệp

Posted On Mar 20 2018 by
Sẽ thắt chặt kỷ cương Luật doanh nghiệp

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2017 vừa diễn ra, Thủ tướng Chính phủ dự kiến lấy chủ đề của năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, tranh thủ thời cơ đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, trong đó chú trọng vào nội dung kỷ cương và liêm chính. Tại Diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp đã có những đánh giá tích cực trước nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, từ đó tạo ra sự tiến bộ vượt bậc và thành công của nền kinh tế …