Thị trường M&A Việt Nam bị thao túng bởi doanh nghiệp nước ngoài

Posted On Mar 22 2018 by

Trong 5 năm trở lại đây, công nghiệp Việt Nam đã có những bước thay đổi rõ rệt, cùng với chỉ số sản xuất toàn ngày có mức tăng trung bình trên 7%/năm. Tính riêng năm 2017, đến hết tháng 11 ngành này đã tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, thị trường M&A của Việt Nam cũng đã có nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực công nghiệp liên quan đến yếu tố nước ngoài. Đáng kể đến như: Tập đoàn SCG và Công ty vật liệu xây dựng Việt Nam, Tập …