Những chính sách có hiệu lực ngay đầu năm 2019 doanh nghiệp cần nắm vững

Posted On Jan 2 2019 by
Những chính sách có hiệu lực ngay đầu năm 2019 doanh nghiệp cần nắm vững

Bắt đầu từ tháng 01/2019, hàng loạt chính sách sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành, vì vậy doanh nghiệp cần nhớ rõ để tránh bị các cơ quan chức năng “hỏi thăm”. Tăng lương tối thiểu vùng Kể từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 2.920.000 đến 4.180.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo HĐ lao động, cụ thể: Vùng 1: 4.180.000 đồng/tháng Vùng 2: 3.710.000 đồng/tháng Vùng 3: 3.250.000 đồng/tháng Vùng 4: 2.920.000 đồng/tháng. Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm công khai Theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP, từ năm 2019, người …