Các doanh nghiệp IT đối mặt với hai con đường dẫn đến AI

Posted On Dec 28 2020 by

Các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp Công nghệ thông tin sẽ không còn cần phải tự xây dựng AI cho mình nữa. Đây là cách thị trường sẽ hình thành trong tương lai. Các tổ chức đi đầu trong làn sóng big data, máy học và trí tuệ nhân tạo ban đầu thường phải tự vạch ra con đường của mình. Các nhà lãnh đạo công nghệ bên trong các tổ chức này đã thuê các nhà khoa học dữ liệu xuất sắc để xây dựng nền tảng khoa học dữ liệu của riêng họ bằng cách tập hợp …