Bầu Thắng và Tập đoàn Đồng Tâm

Posted On Jan 23 2020 by

Cùng với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức, câu lạc bộ bóng đá Đồng Tâm Long An của bầu Thắng là một trong những câu lạc bộ đầu tiên góp phần xây dựng nên nền bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam đầu những năm 2000. Với tình yêu bóng đá và những gì đóng góp cho bóng đá Việt Nam, ông Võ Quốc Thắng nổi danh trong làng bóng đá Việt với tên gọi quen thuộc bầu Thắng. Ông vừa rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch HĐQT VPF vào cuối năm 2017. Sau khi rời …