Những việc về nhân sự cần thực hiện khi mới thành lập doanh nghiệp (phần 4)

Posted On Jan 5 2020 by

Phần 4 cũng là phần cuối bài viết muốn giới thiệu cho các bạn về các công việc phải thực hiện về mặt nhân sự khi mới thành lập doanh nghiệp. Hy vọng với những gì bài viết giới thiệu sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức cần thiết và bổ ích. Khai báo về các loại máy, thiết bị, vật tư… có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động  Nếu doanh nghiệp của bạn có những loại tài sản như trên (theo Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH), bạn cần phải khai báo với cơ …