Doanh nghiệp phản đối Luật phòng chống tác hại rượu bia

Posted On Mar 28 2019 by
Doanh nghiệp phản đối Luật phòng chống tác hại rượu bia

Tại Hội thảo về cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia và khuyến nghị của các tổ chức phi chính phủ đối với dự án luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhiều doanh nghiệp đã không đồng tình với việc ban hành Luật có liên quan. Tại Việt Nam, tỷ lệ uống rượu, bia ở mức nguy hại đang khá cao với 44,2% nam giới và 1,2% nữ giới sử dụng rượu, bia ở mức có hại. Chính vì vậy, sử dụng rượu, bia đang là trở ngại …