Ngân hàng nhà nước gia hạn thời gian vay ngoại tệ cho các doanh nghiệp

Posted On Mar 28 2018 by
Ngân hàng nhà nước gia hạn thời gian vay ngoại tệ cho các doanh nghiệp

Trước tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn và trở ngại, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định kéo dài thời gian cho vay ngoại tệ thêm 1 năm cho các doanh nghiệp. Như vậy, cùng với quyết định này, cơ quan này đã kéo dài thời hạn cho vay ngoại tệ ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước, từ đó thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam đến hết năm 2018. …