Tìm phương án phù hợp nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Posted On Mar 11 2019 by
Tìm phương án phù hợp nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo đánh giá của các chuyên gia y tế hiện nay, khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, cả phương án được đưa ra trong Dự thảo để lấy ý kiến cũng tiếp tục nhận được nhiều thắc mắc còn bỏ ngỏ. Thay vì chỉ xét đến quan hệ sở hữu trong phân loại nhà đầu tư của Luật Đầu tư hiện hành, Dự thảo đề xuất bổ sung khái niệm “Tổ chức kinh tế có sở hữu chi phối của nhà đầu tư nước ngoài” …


Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang luồn lách để chuyển giá

Posted On Apr 13 2018 by
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang luồn lách để chuyển giá

Ngày 6/2 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp (Tổng cục Thống kê) – Phạm Đình Thuý đã thừa nhận về tình trạng tồn tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang sử dụng nhiều biện pháp để lách luật, chuyển giá và trốn thuế. Điều này gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư và tạo nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp khối FDI và các doanh nghiệp còn lại. Về …