Việt Nam chưa khai thác mạnh xuất khẩu trực tuyến

Posted On Mar 29 2018 by
Việt Nam chưa khai thác mạnh xuất khẩu trực tuyến

Vào ngày 8/12, theo một nguồn thông tin, Việt Nam thuộc Top 10 trên thế giới về tỷ trọng doanh thu xuất khẩu tính trên GDP và chỉ xếp sau một số quốc gia như Singapore, Malta, Ireland. Tuy nhiên lại chỉ có 1% doanh nghiệp xuất khẩu biết cách ứng dụng xuất khẩu trực tuyến để tạo ra đơn hàng. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu đối với Bộ Công thương phải có biện pháp xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với trường hợp này. Theo báo …