Tạo điều kiện chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp


Posted On Feb 2 2018 by

Theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2016 về việc thực hiện mục tiêu phát triển DN gồm số lượng lẫn chất lượng, đã có rất nhiều giải pháp được đưa ra để hỗ trợ các DN. Đáng chú ý là việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên DN đang được nhiều địa phương thực hiện nhằm phát triển nhanh số lượng DN cũng như tạo điều kiện tối đa để giúp đỡ các DN đó. Thế nhưng, sau một năm thực hiện, chủ trương này không đi đúng hướng với mục đích ban đầu.

Tạo điều kiện chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Phát triển DN được xác định gồm 3 nguồn cơ bản là: DN khởi nghiệp mới hoàn toàn, DN hiện có phát triển thêm quy mô và chuyển đổi hộ kinh doanh lên DN. Thực tiễn hiện nay cho thấy, DN khởi nghiệp mới hoàn toàn có tỷ lệ thành công thấp do đó nhà nước không quá kỳ vọng nhiều về đóng góp tăng trưởng số lượng. Đối với DN phát triển thêm quy mô được đánh giá cao tuy nhiên cũng không được kỳ vọng tăng trưởng vượt bậc. Chính vì vậy, giải pháp nhanh nhất để phát triển số lượng DN là chuyển đổi hộ kinh doanh lên DN.

Phương pháp này được đánh giá là vừa có lợi cho DN chuyển đổi, vừa có lợi cho sự phát triển của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy chính quyền thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho DN dễ dàng nhận diện cơ hội làm ăn lớn hơn, áp lực tuân thủ pháp luật buộc DN phải minh bạch và quản lý chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, Nhà nước cần phải có những chính sách hỗ trợ đến các nhóm DN này. Cần tạo điều kiện phát triển và bảo vệ thương hiệu, dễ gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu hơn, thuận lợi hơn trong việc huy động vốn khi mở rộng quy mô. Việc chuyển đổi hộ kinh doanh lên DN không thể thực hiện bằng các biện pháp mang tính hành chính mà cần theo hướng tư vấn, đồng hành trong quá trình phát triển của họ.

Last Updated on: February 2nd, 2018 at 8:39 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram