Thành lập công ty kinh doanh game Online vốn đầu tư nước ngoài cần thủ tục gì? (phần 1)


Posted On Mar 3 2020 by

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa khắp thế giới, kinh doanh game online đang trở thành ngành nghề kinh doanh rất giàu tiềm năng. Với sự ưu đãi và chính sách đầu tư, khuyến khích của nhà nước đối với thu hút đầu tư nước ngoài, hiện các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực game online đang ngày một tăng cao.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của các doanh nghiệp về thủ tục pháp lý để thành lập công ty kinh doanh game Online vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bài viết sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các thủ tục như sau:  

 Căn cứ pháp lý

Dựa trên những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì sẽ không hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài, ngoại trừ những trường hợp như sau:

 + Nhà đầu tư nước ngoài có tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế: Không được vượt quá 49%;

+ Hình thức đầu tư: Hợp đồng hợp tác đầu tư, Liên doanh;

+ Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: Đã được cho phép cung cấp dịch vụ này bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Quy trình thành lập  

 Bước 1: Đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư ở nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính (theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật đầu tư năm 2014).

Hồ sơ đề nghị đăng ký đầu tư bao gồm các giấy tờ như sau:

 + Văn bản về việc đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

+ Nếu nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao thẻ căn cước hoặc bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Nếu nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý.

 + Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng liên doanh đối với hình thức liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và  nước ngoài;

 + Văn bản ủy quyền việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Last Updated on: March 3rd, 2020 at 3:08 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram