Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tại Hà Nội


Posted On Jun 10 2018 by

Với mục tiêu thực hiện kế hoạch 4000 nghìn doanh nghiệp đăng ký vào năm 2020, đến nay, TP Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với mục tiêu tăng từ 12% số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2018.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tại Hà Nội

Cụ thể, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt để đạt 100% số doanh nghiệp đăng ký thành lập qua mạng trong năm 2017. Thời gian thực hiện đăng ký chỉ mất 2 ngày làm việc và trả kết quả sau hai giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Các hạng mục khác cũng cơ bản hoàn thành như kê khai thuế điện tử 98,2%; hải quan điện tử 100%; bảo hiểm xã hội 98,3%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã triển khai đến tất cả 584 xã phường, thị trấn và 10 sở, ngành;…

Trên địa bàn thành phố, nhiều doanh nghiệp đánh giá cao thủ tục đăng ký danh nghiệp qua mạng, thủ tục hành chính thuế và nhiều thủ tục khác liên quan cũng đã thuận tiện và trở nên dễ dàng hơn trước.

Với mục tiêu 400 nghìn doanh nghiệp đăng ký vào năm 2020, Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,3-7,8%, vốn đầu tư xã hội tăng từ 10,5 đến 11% và số doanh nghiệp thành lập mới tăng tối thiểu 12%.

Để làm được điều đó, thời gian tới đây, Hà Nội sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư bằng cách đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn  thành các chương trình phát riển đô thị, tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng,…

Last Updated on: June 10th, 2018 at 7:50 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram