Thủ tục thành lập doanh nghiệp


Posted On Jun 10 2017 by

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu và nộp đơn đăng ký kinh doanh

– Tổ chức thành lập doanh nghiệp chuẩn bị tài liệu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2015, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Dự thảo điều lệ và danh sách thành viên công ty

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các thành viên

+ Tài liệu khác (nếu cần)

Lưu ý: Người nộp hồ sơ không nhất thiết phải là người đại diện pháp luật, tuy nhiên cần phải có giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp cá nhân khác đi nộp thay ((Điều 9 – Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Bước 2: Dấu pháp nhân

Ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, doanh nghiệp mang một bản sao đến cơ quan chức năng để tiến hành làm con dấu pháp nhân. Con dấu này sẽ được công an tỉnh, thành phố kiểm định và trả cho doanh nghiệp. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày được cấp Giấy chứng nhận, Doanh nghiệp phải công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia, bao gồm các nội dung sau:

– Loại hình, ngành/nghề kinh doanh

– Danh sách người đại diện theo pháp luật. Đối với công ty cổ phần cần có danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có)

– Đăng ký kê khai thuế với cơ quan thuế tại nơi đặt trụ sở kinh doanh.

– Gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định.

Trên đây là các bước thành lập doanh nghiệp chung, đối với từng loại hình công ty cụ thể sẽ có thêm các yêu cầu, giấy tờ khác.

 

Last Updated on: August 14th, 2017 at 12:40 pm, by Reginald Horton


Written by Betty M. Ingram