Ưu tiên phát triển doanh nghiệp Startup


Posted On May 18 2018 by

Với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ kế hoạch và Đầu tư cùng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) đã tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đáng chú ý là Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ưu tiên phát triển doanh nghiệp Startup

Cụ thể, nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là một trong các trọng tâm của đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đi kèm với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh và doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Nhóm doanh nghiệp này sẽ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn trong nhiều nội dung đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn trong việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở hoặc tổ chức đo lường, giảm ½ một số loại phí thử nghiệm kiểm định khác.

Đặc biệt, đề án còn hỗ trợ ½ chi phí đào tạo chuyên sâu (không quá 20 triệu đồng/khoá và không quá 1 khoá/năm) về phát triển sản phẩm, thương mại hoá sản phẩm…đồng thời hỗ trợ chi phí, ưu tiên cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại. Doanh nghiệp cũng nhận ưu đãi, hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật, cơ sở nền tảng, khu vực làm việc chung…

Ngoài ra, các dự án khởi nghiệp sẽ được hỗ trợ đến 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ không quá 100 triệu/hợp đồng và không quá một hợp đồng/năm.

Last Updated on: May 18th, 2018 at 9:44 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram