Việt Nam hướng tới mục tiêu một triệu doanh nghiệp


Posted On Apr 20 2018 by

Trong buổi họp đầu năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ra yêu cầu đối với các Bộ,, ngành, địa phương cần sớm có những biện pháp để cải thiển điều kiện kinh doanh, môi trường pháp lý, hướng đến thực hiện mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Việt Nam hướng tới mục tiêu một triệu doanh nghiệp

Cụ thể, các Bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao rà soát các luật có liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Cán bộ công chức, Luật phá sản…sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình phát triển hiện nay.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện điều kiện kinh doanh, môi trường pháp lý để tạo điều kiện tốt nhất cho việc tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp khởi nghiệp hướng tới hoàn thành mục tiêu từ nay đến hết năm 2020 sẽ có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động.

Nhiều chuyên gia nhận định mục tiêu này hoàn toàn khả thi, bởi Chính phủ đã có nhiều bước đột phá với các giải pháp để thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là bước khởi đầu bởi chỉ còn 2 năm nữa nhưng Việt Nam phải hoàn thành gần 50% cho con số 1 triệu ở trên. Theo GEM – báo cáo chỉ số khởi nghiệp toàn cầu do VCCI thực hiện, trong 12 chỉ số về hệ sinh thái khởi nghiệp, Việt Nam đều thua các quốc gia như Philippines, Malaysia và Thái Lan ở tất cả các chỉ số. Tuy nhiên, với quyết tâm hiện nay của Chính phủ và nhân dân, chắc chắn chúng ta sẽ có những động lực để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra.

Last Updated on: April 20th, 2018 at 7:24 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram