Vĩnh Phúc xử lý triệt để những cán bộ làm khó doanh nghiệp


Posted On Oct 24 2018 by

Vĩnh Phúc xử lý triệt để những cán bộ làm khó doanh nghiệp

Theo thống kê, tính đến hết năm 2016, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 7.100 doanh nghiệp dân doanh đăng ký thành lập theo Luật doanh nghiệp. Đến tháng 8/2018, con số này đã tăng lên 9.500 doanh nghiệp dân doanh và hơn 300 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Những năm trở lại đây, các doanh nghiệp trên đã có nhiều đóng góp tích cực đối với nền kinh tế – xã hội địa phương. Điều đó được thể hiện qua số tiền thuế đóng góp vào ngân sách tỉnh hàng năm, tỉ lệ lao động, có thu nhập ổn định tăng trưởng đều đặn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, doanh nhân còn tích cực hỗ trợ và tham gia các chương trình xã hội có ý nghĩa như đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo…góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội, từ đó nâng cao đời sống của nhân dân.

Về phía lãnh đạo tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, cơ chế hỗ trợ; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, ưu đãi thuê đất, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp…

Đặc biệt, sau khi ghi nhận phản ánh về tỉnh trạng một số cán bộ, công chức giải quyết công việc còn mang tính đối phó, thậm chí là sách nhiễu, vòi vĩnh, doanh nghiệp, tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng cần thanh, kiểm tra các doanh nghiệp, phát hiện sớm những hiện tượng trên, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý mạnh tay để răn đe những cán bộ công nhân viên khác.

Last Updated on: October 24th, 2018 at 7:29 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram