Xử phạt mạnh đối với doanh nghiệp chậm trả cổ tức


Posted On Apr 16 2019 by

Một hiện trạng đang xảy ra khá phổ biến đối với các doanh nghiệp Việt Nam chính là chậm chi trả cổ tức cho các cổ đông. Khi được hỏi về nguyên nhân, lý do chủ yếu nằm ở việc “chưa có tiền” – khá hợp lý khi trong thứ bậc  phân chia lợi ích tại công ty cổ phần, cổ đông vốn được xếp ở vị trí cuối cùng.

Lý do phổ biến khác cũng được đưa ra chính là sự tập trung dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, tái đầu tư để đem lại lợi ích thay vì tang vay nợ và phải chịu gánh nặng lãi vay.

Mặc dù vậy, với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, việc doanh nghiệp cứ khất lần cổ tức khiến họ rất khó chịu. Theo quy định hiện hành, thị giá cổ phiếu được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền, bất chấp việc doanh nghiệp chưa thanh toán cổ tức cho các cổ đông. Rõ ràng, phần cổ tức cần phải trả cho cổ đông bị công ty chiếm dụng càng lâu sẽ càng tăng thêm chi phí cơ hội cho chính doanh nghiệp đó.

Về mặt lý thuyết, các cổ đông hoàn toàn có quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ cổ tức, thế nhưn việc này lại khó khả thi. Cách làm này có thể khiến cổ đông tốn thêm phí giao dịch nhưng lại giảm được phần thuế thu nhập từ cổ tức bị khấu trừ, đồng thời tránh được phần vốn đầu tư bị chiếm dụng trong tâm thế chưa biết khi nào có thể thu hồi được trở lại.

Cách tốt nhất cho các nhà đầu tư chính là quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố dòng tiền, cấu trúc tài chính, nhu cầu đầu tư thậm chí là cả ý định của hội đồng quản trị thông qua những buổi tiếp xúc trực tiếp.

Last Updated on: April 16th, 2019 at 3:33 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram